Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch thương mại điện tử trên website https://datxanhdanang.com.vn (sau đây gọi là “Website thương mại điện tử “) được thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR, Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401835581 do Sở KHĐT TP.Đà Nẵng cấp ngày 06/06/2017.

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện”) trước khi thực hiện giao dịch bất kỳ nào được đăng trên website (sau đây gọi là “Giao dịch”).

Điều khoản và Điều kiện quy định về việc sử dụng Website. Các thông tin liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được quy định trong “Chính sách Bảo mật thông tin”.

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho người dùng đăng ký tài khoản và giao dịch đăng tin, mua bán bất động sản và cung cấp, sử dụng các dịch vụ về bất động sản thông qua website datxanhdanang.com.vn.

1.2. Người dùng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là “Người dùng”) bao gồm mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn là người chưa thành niên, bạn cần phải có sự cho phép của người đại diện hợp pháp của bạn để sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp này, người đại diện hợp pháp sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi nào của người chưa thành niên. Nếu bạn là một người chưa thành niên và bạn không nhận được sự cho phép của người đại diện hợp pháp của bạn, xin vui lòng ngừng sử dụng Website.

1.3 Datxanhdanang.com.vn có thể liên hệ với bạn bất cứ lúc nào để yêu cầu bạn chứng minh danh tính bằng cách sử dụng một bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tương đương. Nếu bạn từ chối cung cấp thông tin danh tính, Datxanhdanang.com.vn có quyền đóng hồ sơ của bạn và bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ tại website.

2. Truy cập và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện

2.1. Bằng cách đăng ký, thực hiện sử dụng, tải về, truy cập hoặc sử dụng Website, bạn mặc định được coi là một Người dùng và phải chấp nhận đầy đủ và toàn bộ các quy định được bao gồm trong tài liệu các Điều khoản và Điều kiện này, theo phiên bản được công bố bởi Datxanhdanang.com,vn tại thời điểm bạn truy cập hoặc sử dụng Website.

2.2. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện hiện tại, xin vui lòng không sử dụng các Dịch vụ và thoát khỏi website.

2.3. Datxanhdanang.com.vn bảo lưu quyền sửa đổi, tại bất kỳ thời điểm nào, và thông báo các Điều khoản và Điều kiện này. Do đó bạn có nghĩa vụ phải định kỳ xem lại các Điều khoản và Điều kiện này và tuân thủ các quy định trong phiên bản hiện hành tại mỗi thời điểm.

3. Sử dụng tài khoản

3.1. Để sử dụng hoặc truy cập vào các chức năng nhất định của website, bạn cần phải đăng ký, bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail của bạn.

3.2. Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản thành viên của bạn một cách chính xác, cập nhật và đầy đủ, những thông tin này có thể được yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký và/hoặc đăng nhập vào website.

4. Bảo mật của tài khoản

Bằng cách mở một tài khoản, bạn chấp nhận và thừa nhận tất cả trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh trong bất kỳ hoạt động nào xảy ra dưới tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu mà bạn chỉ định trong quá trình đăng ký.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1. Datxanhdanang.com.vn là đơn vị nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp liên quan đến website Datxanhdanang.com.vn, phần mềm, cơ sở dữ liệu của nó, thương hiệu và bất kỳ dấu hiệu phân biệt nào khác, các nội dung đăng tải và phần còn lại của các sản phẩm và sáng chế hoặc các nội dung liên quan đến các công nghệ liên kết với nó trong tương lai.

5.2. Các nội dung của website, bao gồm thiết kế, hình ảnh và mã nguồn, được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp.

5.3. Các nội dung của website này, cơ sở dữ liệu của Người dùng, các ảnh chụp màn hình hoặc Website có thể sẽ không được phép sử dụng, tái sản xuất, phát sóng, sao chép, xử lý hoặc truyền tải dưới mọi hình thức nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Datxanhdanang.com.vn.

5.4. Datxanhdanang.com.vn không chịu trách nhiệm đối với các quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp của các nội dung mà Người dùng đăng lên trong các tin rao chào bán/ cung cấp thông tin bất động sản, dịch vụ của mình.

6. Miễn trách nhiệm

6.1. https://datxanhdanang.com.vn là một nền tảng tập trung những người mua/ và người bán/ cung cấp các dịch vụ thuộc ngành nghề bất động sản, và các dịch vụ cá nhân. https://datxanhdanang.com.vn không phải là chủ sở hữu, không có quyền kiểm soát các thông tin bất động sản để bán hoặc được bán, các dịch vụ được cung cấp hoặc được sử dụng thông qua nền tảng của mình, trừ khi có quy định khác, và cũng không phải là một bên trong giao dịch được thực hiện giữa người mua/ và người bán/ cung cấp, và https://datxanhdanang.com.vn không xem xét các sản phẩm bất động sản, dịch vụ mà Người dùng giao dịch thông qua website. Do đó, https://datxanhdanang.com.vn không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ tranh chấp, bất đồng nào giữa các bên.

6.2. Tất cả thông tin về các sản phẩm bất động sản, dịch vụ được công bố trên Website đã được thiết lập và công bố bởi NGƯỜI DÙNG bán/ cung cấp sản phẩm bất động sản/ dịch vụ đó. Do đó, https://datxanhdanang.com.vn không thể đảm bảo chất lượng như công bố, cũng như tính xác thực của các hình ảnh và/hoặc mô tả được công bố bởi những Người dùng liên quan.

6.3. Bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào phát sinh giữa những Người dùng của Dịch vụ sẽ được tự giải quyết bởi chính họ. Trong mọi trường hợp, người dùng cam kết không yêu cầu https://datxanhdanang.com.vn chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các giao dịch của họ.

6.4. Trách nhiệm của dịch vụ https://datxanhdanang.com.vn được giới hạn trong việc nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo hoạt động liên tục và chính xác của nền tảng này về mặt kỹ thuật.

6.5. Trong mọi trường hợp, https://datxanhdanang.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, dữ liệu hoặc các điều khoản được đề cập đến từ một liên kết khác Website, hoặc các nội dung, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp trên đó, trừ khi Website đó thuộc sở hữu của https://datxanhdanang.com.vn.

6.6. https://datxanhdanang.com.vn sẽ nỗ lực tối đa trong việc thực hiện các biện pháp bảo mật, tuy nhiên https://datxanhdanang.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với việc lưu trữ và sử dụng hợp lý các mật khẩu để truy cập vào Website.

7. Báo cáo vi phạm và gỡ tin đăng

Nếu bạn tin rằng sản phẩm bất động sản được bảo vệ bản quyền của bạn đã được đăng trên https://datxanhdanang.com.vn mà không được phép, bạn có thể gửi một báo cáo vi phạm bản quyền. Các báo cáo vi phạm này chỉ nên được gửi đi bởi chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền để thay mặt cho chủ sở hữu.

8.Luật áp dụng

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam.