khu-do-thi-da-phuoc-4

Khu nhà hát và cũng là trung tâm hội nghị quốc tế sẽ đưa ra trên biển mang biểu tượng và là con mắt của dự án, cả tòa nhà này sẽ sử dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày bà ban đêm sử dụng hệ thống điện chiếu sáng làm nổi bậc cả khu toàn nhà, phía bên trong nhà hát sẽ có quảng trường, công viên và đại lộ nối nối liền hệ thống tòa nhà này bằng một cây cầu.

Khu nhà hát và cũng là trung tâm hội nghị quốc tế sẽ đưa ra trên biển mang biểu tượng và là con mắt của dự án, cả tòa nhà này sẽ sử dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày bà ban đêm sử dụng hệ thống điện chiếu sáng làm nổi bậc cả khu toàn nhà, phía bên trong nhà hát sẽ có quảng trường, công viên và đại lộ nối nối liền hệ thống tòa nhà này bằng một cây cầu.

Khu nhà hát và cũng là trung tâm hội nghị quốc tế sẽ đưa ra trên biển mang biểu tượng và là con mắt của dự án, cả tòa nhà này sẽ sử dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày bà ban đêm sử dụng hệ thống điện chiếu sáng làm nổi bậc cả khu toàn nhà, phía bên trong nhà hát sẽ có quảng trường, công viên và đại lộ nối nối liền hệ thống tòa nhà này bằng một cây cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *