Hoà Liên 3 150m2 đường 5m5 lề 3m lát gạch, giá 1.750
Đánh giá bản tin này

Hoà Liên 3 150m2 đường 5m5 lề 3m lát gạch, giá 1.750 (1.750)

Cần mua đất đường 5m
Cần mua đất đường 5m tại Đà Nẵng, các bản tin có nội dung Cần mua đất đường 5m