Dự án có quy hoạch và quy mô lớn nhất phía Tây Bắc – Đà Nẵng
Đánh giá bản tin này

Dự án có quy hoạch và quy mô lớn nhất phía Tây Bắc – Đà Nẵng (1 tỷ)

Dự án đất nền Phoenix Complex Đà Nẵng

dự án đất nền Đà Nẵng