Cặp đường An Đồn 5
Đánh giá bản tin này

Cặp đường An Đồn 5 (18 tỷ 500)

Bán đất tại đường Lý Tử Tấn, Sơn Trà, Đà Nẵng, diện tích 100m2, giá 5. (5800000)

mua bán đất nền sơn trà đà nẵng