Bán đất đấu giá, phát mại ngân hàng tại huyện Đan Phượng, Hà Nội,

Bán đất đấu giá huyện Đan Phượng Hà Nội, nguồn kín , giá đầu tư:
1. QSDĐ và TS gắn liền với đất tại thửa đất số 183, tò bản đồ số 03, diện tích 388,4m, địa chỉ: Cụm 3. Xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, tp Hà Nội. theo GCN QSDĐ số T698831 cấp cho hộ ông Nguyễn Xuân Sửu.
Giá khởi điểm: 1.996.258.000đ
Tiền đặt trước: 200.000.000đ
Hạn bán hs: đến hết ngày 04/02/2020
Ngày bán: 14h30 ngày 07/02/2020
2. QSDĐ và TS gắn liền với đất tại thửa đất số 04, tờ bản đồ số 04, diện tích: 247m (trong đó có một phần xây dựng trên đất lưu không ), địa chỉ: Cụm 4, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, tp Hà Nội. Theo GCN QSDĐ số BA 956602 cấp cho ông Nguyễn Văn Vụ và bà Cao Thị Chung.
Giá khởi điểm: 2.770.865.000đ
Tiền đặt trước: 300.000.000đ
Hạn bán hs: đến hết ngày 04/02/2020
Ngày bán: 15h00 ngày 07/02/2020 .
Ai mua liên hệ (không chín tám tám ba hai bảy một một chín) xem và làm việc chi tiết .

Thông tin liên hệ :

Nguyễn Mạnh Hùng

0988327119

thị trấn Phùng

Danh mục bất động sản liên quan:

Các tin Bán đất nổi bật